جمعه 30 مهر 1400
 شعیبی


           حسن شعیبی
مدرک تحصیلی :
  •  کارشناسی مدیریت دولتی
 
بخشی از سوابق کاری :
  •  مسئول امور اداری شرکت جهانپارس پتروشمی
  •  مسئول حسابداری و امور اداری شرکت سهامی داشقران
  •  مسئول فروش کارخانه شماره یک شرکت بنیاد بتن آذرآبادگان