شنبه 22 خرداد 1400
 عشقی

        علیرضا عشقی

مدرک تحصیلی :
  •  کارشناسی فناوری اطلاعات
 
بخشی از سوابق کاری :
  •  مسئول اداری و کارگزینی شرکت بنیاد بتن آذرآبادگان
  •  مسئول دفتر مدیر عامل و روابط عمومی شرکت بنیاد بتن آذرآبادگان
  •  مسئول انفورماتیک شرکت بنیاد بتن آذرآبادگان
  •  مسئول فروش شرکت بنیاد بتن آذرآبادگان
  •  مسئول انبار کارخانه شماره 3 شرکت بنیاد بتن آذرآبادگان
  • کاردان فنی برق در شرکت شیرین عسل