پنجشنبه 14 فروردين 1399
 خدایاری

            اصغر خدایاری

مدرک تحصیلی :
  • دیپلم برق

 بخشی از سوابق اجرایی:
  • کارمند اعتبارات ستاد بازسازی طارم
  • مسئول تولید و فروش کارگاه شماره 3 بنیاد بتن آذرآبادگان
  • مسئول کارگاه سرند ستاد بازسازی آذربایجان شرقی
  • مسئول ترانسپورت شرکت تهران جنوب