جمعه 4 مهر 1399
تاریخ : چهارشنبه 14 اسفند 1398
کد 25

کاشت نهال کارآفرینی در محوطه ی کارخانه ی شماره 3 تبریز

نهال کار آفرینی ئر محوطه ی کارخانه ی شماره 3 تبریز کاشته شد.
به گزارش روابط همومی بنیاد بتن آذرآبادگان همزمان با آغاز فرآیند تاسیس " مرکز نوآوری، کارآفرینی و توسعه مهندسی بنیاد "  نهال کارآفرینی مصادف با آغاز هفته منابع طبیعی و روز درختکاری در محوطه کارخانه شماره 3 تبریز (سه راهی فرودگاه ) توسط دکتر فولادی مدیر عامل محترم شرکت بنیاد بتن آذرآبادگان کاشته شد.