جمعه 31 فروردين 1403
 مقدوری


         هومن مقدوری
 
:سمت ها در سازمان 
مدیر فنی و اجرایی
مدرک تحصیلی :
  • دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه
بخشی از سوابق پیشین کاری :
  • کارشناس فنی در آزمایشگاه ژرفابین خاک و سازه.
  • نقشه بردار طرح هادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
  • مسئول فنی مجتمع ماسه شویی آی بتن
  • ناظر فنی روستاهای منطقه زلزله زده ورزقان
  • همکاری در دفتر فنی مهندسی شهر آرا
  • مسئول فنی کارخانه شماره 3 تبریز 
  • مدیر کارخانه شماره 3 تبریز 
  • مدیر فنی و اجرایی شرکت