دوشنبه 28 خرداد 1403
 ارزش های سازمان 
ارزش های سازمان 


 
ذینفعان ارزش ها  
 
سهامداران
 
شفافیت در عمل، تلاش جهت سودآوری، رونق کسب و کار، خلق ارزش افزوده
 
کارکنان
 
بهره گیری از علم و تجربه، تعهد و صداقت، بهبود و یادگیری مستمر، توجه به ایمنی و بهداشت محیط کار، افزایش توانمندی با ایجاد فضای رقابتی
 
مشتریان
 
کیفیت بالای محصولات، جلب اعتماد، رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای، ارج نهادن به جایگاه مشتری
تامین کنندگان مشارکت و همکاری متقابل، ارتباطات سازنده
 
جامعه
 
مسئولیت پذیری اجتماعی، حفظ محیط زیست، اشتغال زایی و کارآفرینی