دوشنبه 28 خرداد 1403
 منشور اخلاقی بنیاد بتن آذرآبادگان
منشور اخلاقی بنیاد بتن آذرآبادگان
     اکنون که در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران افتخار خدمتگزاری به مردم عزیز این کشور در شرکت بنیاد بتن آذرآبادگان برای ما فراهم شده است متعهد می شویم تمام توان خود را برای انجام وظایف شغلی و مسئولیت های قانونی به کار گرفته و در راستای اعتلای کشور با رعایت حقوق مردم تلاش کنیم و در این راه وجدان کاری عدالت، صداقت، امانتداری، رازداری و خدمت به مردم را سرلوحه گفتار و کردار خود قرار داده و ارزش های دینی، انسانی و اجتماعی و قوانین، مقررات و ضوابط را در انجام فعالیت های سازمانی و اداری رعایت نمایم و در همه حال به احکام الهی، قانون اساسی، مقررات حاکم و منشور اخلاقی و اداری کارمندان دولت و دستگاه متبوع خود پایبند باشیم.
ما در شرکت بنیاد بتن آذرآبادگان متعهد می شویم در کنار وظایف و اهداف شرکت، اعتلای سطح علمی را همواره مد نظر قرار داده و با تقویت روحیه خلاقیت، ابتکار و نوآوری در تمام زمینه های علمی، فنی و فرهنگی، همواره سلامت و شادابی و نشاط را در محیط کار ترویج نماییم.
ما در این شرکت تلاش خواهیم کرد با ارائه خدمات و تولیدات با کیفیت همواره نظر مثبت مشتریان و مخاطبان خود را جلب نماییم و در این راستا از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهیم کرد.
این منشور با هدف اشاعه و اعتلای فرهنگ اسلامی و ارزش‌های انسانی و سازمانی در شرکت بنیاد بتن آذرآبادگان و نهادینه کردن ابعاد آنها در اندیشه و عمل کارکنان این مجموعه تدوین گردیده است و ما در این شرکت خود را موظف و ملزم به رعایت اصول و مفاد آن می دانیم.

اصول حاکم بر منشور:
 1. اصل برابری: همه شهروندان در برابر قانون برابرند و باید با همه آنان در شرایط مشابه رفتار یکسان داشت. کارمندان باید در محدوده وظایف شغلی خود، امکان دسترسی برابر به خدمات را برای همه شهروندان فراهم کرده و با آنان بدون هیچ گونه تبعیض رفتار نمایند.
 2. اصل حاکمیت قانون در مناسبات اداری: همه امور مبنای قانونی دارد و تصمیمات و اقدامات اداری کارمندان باید براساس احترام به قوانین و مقررات موجود اتخاذ و انجام گردد.
 3. اصل شهروند مداری (مردم مداری): هدف غایی از تشکیل سازمان‌ها واستخدام کارکنان، ارایه خدمت بهتر به مردم و شهروندان است. کارکنان باید در گفتار، کردار و نگرش‌های خود عنوان "خدمتگزار مردم" را متجلی سازند. کارکناان متعهد هستند که در تصمیم گیری‌ها ، انجام وظایف و رفتارهای خود منافع و ترجیحات مردم و شهروندان و مصالح عمومی را درنظر گیرند و امکان دسترسی راحت‌تر و عام‌تر به خدمات را فراهم نمایند.
 4. اصل احترام و اعتماد: کارکنان در تعاملات و رفتارهای خود با سایر افراد از قبیل مافوق‌ها، زیردستان، همکاران و مراجعان باید احترام آنان را حفظ نمایند. به انتظارات و احساسات دیگران اهمیت قائل شده و بر مبنای اعتماد به طرف مقابل عمل کنند.
 5. اصل شفافیت: کارکنان باید تمامی اطلاعات مربوط به امور و فرآیندهای جاری را به طور شفاف در چارچوب مقررات و ضوابط در اختیار ذینفعان قرار دهند. این اطلاعات ضمن مشخص کردن فرآیندهای سازمانی، مبنای پاسخگویی کارکنان به مردم و مراجع ذیصلاح پاسخگو هستند.
 6. اصل پاسخگویی: کارکنان باید در برابر مردم پاسخگو باشند. کارکنان مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود را برعهده گرفته و در مورد آنهابه مردم و مراجع ذیصلاح پاسخگو هستند.
 7. اصل عدم سوء استفاده از موقعیت شغلی: کارکنان نباید از اختیارات و جایگاه شغلی و سازمانی خود در جهت منافع شخص یا گروه خاصی استفاده نمایند. اختیارات شغلی و سازمانی باید فقط برای انجام وظایف سازمانی و در جهت مصالح عمومی به کار گرفته شوند.
 8. اصل تعهد و وفاداری به سازمان: کارکنان باید نسبت به دستگاه متبوع خود و اهداف، مأموریت‌ها و ضوابط آن متعهد و وفادار باشند و با علاقه مندی و تمام توان از طریق انجام صحیح وظایف و مسئولیت‌های شغلی و سازمانی در راستای تحقق اهداف و مأموریت‌های سازمان تلاش نمایند.
 9. اصل به کارگیری مهارت و تخصص: کارکندان باید تلاش نمایند تا مهارت، دانش و تخصص مربوط به وظیفه شغلی و سازمانی خود را فراگرفته و تمام توان فنی، تخصصی و حرفه ای خویش را برای انجام بهینه فعالیت‌های شغلی و سازمانی به کارگیرند.
مفاد منشور:
انجام وظایف و مسئولیت‌های شغلی و سازمانی
 • به رعایت نظم و انضباط در انجام فعالیت‌ها و حضور به موقع در سازمان توجه نماییم.
 • در انجام وظایف و مسئولیت‌ها پشتکار و جدیت داشته و آنها ر ابا دقت، صحت و به موقع انجام دهیم.
 • سعی نماییم تا دانش خود را در زمینه فعالیت‌های سازمانی به روز نگه داشته و آنها را با توانمندی و ابتکار خود در انجام فعالیت‌های سازمانی به کار گیریم.
 • به ایده ها و افکار جدید ارزش قائل شده و برای اجرایی کردن آنها به شکل منطقی در دستگاه اجرایی متبوع و نظام اداری تلاش کنیم.
 • برای افزایش بهره وری نظام اداری از طریق افزایش بهره وری حیطه فعالیت خود تلاش کنیم.
 • از امکانات، تجهیزات و سرمایه های سازمان حفاظت نموده و در استفاده موثر و مطلوب از آنها بکوشیم.
 • در انجام فعالیت‌ها و تعاملات، روابط خویشاوندی، قومی، جنسی، نژادی، مذهبی و غیره تأثیری در تصمیمات و اقداماتمان نداشته باشد.
 • روحیه انتقاد پذیری داشته و انتقادات سازنده دیگران را به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود خود و فعالیت‌هایمان بدانیم.
 • همیشه و در همه حال رضایت خدای متعال را مدنظر قرارداده وبر آنچه که خداوند امر یا از آن نهی می کند، توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش بدانیم.
رفتار و برخورد با ارباب رجوع و همکاران
 • تلاش نماییم با ایجاد ارتباط مناسب و ارایه خدمت بهتر به مردم ، تصویری مثبت از دستگاه اجرایی در ذهن آنان ایجاد کنیم.
 • به مراجعه کنندگان به صورت عادلانه و در چارچوب قوانین، مقررات و ضوابط خدمت ارایه دهیم.
 • در محدوده وظایف شغلی، اطلاعات و راهنمایی‌های لازم و مناسب به ارباب رجوع ارایه و در زمینه خدمات، شفاف سازی صورت دهیم.
 • خواسته های قانونی ارباب رجوع را در چارچوب وظایف خود با صحت، دقت و سرعت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی به وی ارائه دهیم.
 • به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده رو باشیم.
 • به نظرات، پیشنهادات وبازخوردهای مراجعه کنندگان به عنوان منبعی گرانبها برای بهبود عملکرد نگاه کرده و با دید منطقی به آنها توجه کنیم.
 • به نظم و آراستگی شخصی و محل کار خود توجه کنیم.
 • سعی کنیم تا فرهنگ تکریم ارباب رجوع، پاسخگویی و گره گشایی از مشکلات مردم و مراجعان به یک ارزش حاکم در نظام اداری تبدیل شود.
 • روحیه کار جمعی را در خود تقویت کرده و در انجام فعالیت‌های گروهی مشارکت‌جو و مشارکت‌پذیر باشیم.
 • روحیه قدردانی از دیگران را در خود تقویت کرده و سعی نماییم که این امر را در بین همکاران اشاعه دهیم.
 • دانش ، تجربه و توانمندی‌های خود را با سعه صدر در اختیار همکاران قرارداده و در ارتقاء توانمندی‌های آنان کوشا باشیم.
 • تا حد ممکن در حل مشکلات شغلی همکاران تلاش نماییم و از تجسس در زندگی خصوصی آنان پرهیز نماییم.