شنبه 1 مهر 1402
 مرتضی محمدی
 
     
مرتضی محمدی 
سمت: کارشناس فنی واجرایی شرکت بنیاد بتن آذرآبادگان
مدارک تحصیلی:
  • کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش سازه
  • کارشناس مهندسی عمران

بخشی از سوابق پیشین اجرائی:
  • مدیر کارخانه شماره 2 شرکت بنیاد بتن آذرآبادگان
  • کارشناس تحقیق و توسعه شرکت بنیاد بتن آذرآبادگان
  • کارشناس فنی و اجرایی شرکت بنیاد بتن آذرآبادگان
  • کارشناس پدافند غیرعامل شرکت مهندسی مشاور سارای سازه ساوالان
  • کارشناس، مربی و مدرس پدافند غیرعامل اداره کل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی
  • مسئول کنترل کیفی و تولید کارخانه شماره 1 شرکت بنیاد بتن آذرآبادگان
  • مسئول نمونه برداری کارخانه شماره 3 شرکت بنیاد بتن آذرآبادگان