جمعه 30 مهر 1400
 مهندس هاشمی
     
 
سید حسین هاشمی
سمت: مدیر روابط عمومی و رئیس دفتر مدیر عامل
و
مدیر مرکز نوآوری، کارآفرینی و توسعه مهندسی
مدارک تحصیلی:
 • کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
 • کارشناس ارشد مدیریت پروژه
 • کارشناس مدیریت بازرگانی
 • کارشناس مهندسی معماری

بخشی از سوابق پیشین اجرائی:
 • کارشناس آموزش منطقه 8 عملیات انتقال گاز
 • کارشناس منابع انسانی منطقه 8 عملیات انتقال گاز
 • سرپرست خبرگزاری برنا در استان آذربایجان شرقی
 • مدیر تحریریه روزنامه های عصرآزادی و مهد آزادی
 • مشاور روابط عمومی و رسانه ای بهداشت و درمان صنعت نفت شمالغرب کشور
 • مشاور روابط عمومی و رسانه ای فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی
 • مشاور روابط عمومی و رسانه ای مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان شرقی
 • مشاور روابط عمومی و رسانه ای رئیس سازمان جوانان آذربایجان شرقی
 • مشاور عالی رسانه ای و روابط عمومی جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر آذربایجان شرقی
 • مدرس دانشگاه 
 • و...