دوشنبه 7 خرداد 1403
 رشید
     
 
 رشید سعیدی
سمت: مدیر فروش و بازاریابی
مدارک تحصیلی:
  • کارشناس حسابداری 
بخشی از سوابق پیشین اجرائی:
  • مسئول انبار بنیاد بتن خسروشهر
  • مسئول کاردکس مالی بنیاد بتن خسروشهر
  • مسئول فروش و امور مالی بنیاد بتن بروجرود
  • مسئول امور اداری و کارگزینی شرکت بنیاد بتن آذرآبادگان