دوشنبه 28 خرداد 1403

گواهینامه ها و افتخارات

 
نشان های استاندارد و ایزو  :

شرکت بنیاد بتن با بکار گیری الگوهای استاندارد در زمینه مدیریت کنترل کیفیت مشتری مداری ،ایمنی ، بهداشت و محیط زیست موفق به اخذ گواهه نامه های بین المللی و استفاده از متدهای علمی ، محصولات این شرکت را به نماد اطمینان مبدل کرده به نحوی که دست اندرکاران فعالیتهای عمرانی و ساختمانی با ورود محصولات بنیاد بتن به داخل پروژه ای خود را از آسیب های گوناگون در امان می بینند.
بنیاد بتن آذرآبادگان در طی سالیان فعالیت خود، همیشه در تلاش بوده تا قدمی فراتر از قبل خود در زمینه بهبود کیفیت و رضایتمندی مشتریان خویش بردارد
 

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   


استانداردهای محصولات بنیاد بتن آذرآبادگان

ایزوهای بنیاد بتن آذرآبادگان