يکشنبه 31 تير 1403
تاریخ : سه شنبه 14 دي 1400
کد 113

بتن ریزی

اصول اجرایی بتن ریزی

چند نکته کاربردی در بتن ریزی که نباید فراموش شود
 
  1. بتن ریزی در دال ها باید در یک جهت و به طور متوالی انجام گیرد.
  2. از ریختن بتن در یک محل و حمل آن به نقاط مورد نظر خودداری شود.
  3. سرعت بتن ریزی دیواره ها باید به گونه ای باشد که هنگام ریختن لایه جدید ، لایه قبلی در حالت خمیری باشد.
  4. در بتن ریزی دیوارها، پیمانه های اولیه بتن از دو انتها عضو ریخته شوند و سپسبتن ریزی به سوی قسمت مرکزی ساره ادامه یابد.
  5. در بتن ریزی ستون ها باید سعی شود تا ارتفاع سقوط آزاد بتن به حداقل رسیده تا از جدا شدن دانه ها جلوگیری شود.
  6. توصیه میشودبتن ریزی ستون ها حداقل 24 تا 48 ساعت قبل از بتن ریزی تیرهای اصلی ، تیره ها و دال های مجاور انجام شده باشد.
  7. در بتن ریزی روی سطوح شیبداربرای جلوگیری از جاری شدن بتن بهتر است از بتن با اسلامپ کم استفاده شود.
  8. برای بتنهای بدون آرماتوربا ضخامت حداقل 5 سانتی متر، حداکثر قطر مصالح 19 میلیمتر در نظر گرفته شود.
  9. محل قطع بتن ریزی ها باید حدالامکان در نقاط حداقل تنش ها در نظرگرفته شود
captcha refresh