يکشنبه 31 تير 1403
تاریخ : پنجشنبه 12 آبان 1401
کد 138

عمل آوری بتن

عمل آوری بتن و تاثیر آن در مقاومت:

عمل آوری به مجموع عملیاتی گفته می شود که برای ادامه واکنشهای سیمان بلافاصله بعد از ریختن در قالب اعمال می شوند هرچه دمای اولیه ریختن و عمل آوری بتن بالا رود مقاومت نهایی آن کمتر می شود .
عمل آوری به مجموع عملیاتی گفته می شود که برای ادامه واکنشهای سیمان بلافاصله بعد از ریختن در قالب اعمال می شوند هرچه دمای اولیه ریختن و عمل آوری بتن بالا رود مقاومت نهایی آن کمتر می شود .

بابررسی میکروسکوپی ریز ساختار سیمان هیدراته شده ، بسیاری از محققین این افزایش مقاومت در عمل آوری در دمای پایین را به یکنواختربودن خمیر هیدراته شده (بخصوص پخش فضاهای ریزدر خمیر) نسبت می دهند.

درحالت کلی ، هرچه دمای عمل آوری کمتر باشد ،مقاومت بتن تا سن 28 روزگی کمتر است . در دمای نزدیک صفر در جه سانتی گراد مقاومت 28 روزه نصف مقاومت بتن عمل آوری شده در 21 درجه سانتی گراد است. که بایستی عملیات کنترلی شامل زمان، درجه حرارت و رطوبت، کنترل شود. 

 
captcha refresh