دوشنبه 7 خرداد 1403
تاریخ : سه شنبه 25 بهمن 1401
کد 144

سه روش رایج تشخیص میلگرد توسط مهندسین و متخصصان در صنعت ساختمان

سه روش برای تشخیص میلگرد

میلگرد جزء یکی از مقاطع فولادی پرکاربرد در صنعت ساختمان سازی در سازه های بتن آرمه است و به همین دلیل باید دارای مقادیر دقیق در سایز و وزن باشد, براین اساس کلیه میلگردها طبق استاندارد جهانی دین تولید و عرضه شده و سایز میلگرد نیز منطبق با همین استاندارد برآورد میشود تا وزن نهایی سازه درست محاسبه شود. البته استانداردهای دیگری نیز وجود دارد که هر کشور یک نوع از آنها را برای تولید در کارخانه های خود برمیگزیند. 
 
میلگرد جزء یکی از مقاطع فولادی پرکاربرد در صنعت ساختمان سازی در سازه های بتن آرمه است و به همین دلیل باید دارای مقادیر دقیق در سایز و وزن باشد, براین اساس کلیه میلگردها طبق استاندارد جهانی دین تولید و عرضه شده و سایز میلگرد نیز منطبق با همین استاندارد برآورد میشود تا وزن نهایی سازه درست محاسبه شود. البته استانداردهای دیگری نیز وجود دارد که هر کشور یک نوع از آنها را برای تولید در کارخانه های خود برمیگزیند. 
  1. تشخیص چشمی : 
بسیاری از مهندسان و آرماتوربندها به دلیل تجربه کاری بالا از روش های تشخیص چشمی استفاده می کنند. 
اکثر تولیدکنندگان، سایز میلگرد ر روی آن حک می کنند. 
براساس استاندارد 3231، قطر میلگرد باید به روی آن حک گردد. پس فقط کافیست به صئرت چشمی میلگردها چک گردد.
استفاده از شابلون یا گی 
روش دیگر برای اندازه گیری سایز میلگرد استفاده از شابلون یا گیج می باشد که به خوبینشان دهنده ی هر سایزی می باشد. این شابلون ها به صورت آماده موجود هستند و کار مهندسان آرماتوربندهارا سهولت می بخشند. 
استفاده از کولیس :
دقیق ترین روش اندازه گیری سایز میلگرد می باشد. از آنجا که میلگردهای مورد استفاده در عملیات ساخت و ساز معمولا از نوع آجدار هستند، حتما باید توجه داشت که برای این میلگردها، بسته به نوع آج، سه نوع قطر تعریف می شود:
قطر زمینه: قطر زمینه بدون احتساب آج آن است.
قطر خارجی: قطر میلگرد با احتساب اج آن است. 
قطر اسمی: قطر اسمی، قطری نزدیک به میانگین که توسط جداول استاندارد قطر معرفی میشود.