يکشنبه 31 تير 1403
تاریخ : چهارشنبه 17 آذر 1400
کد 108

بازدید مهندس سعیدی کیاعضوشورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به همراه مهندس قلی نواز مدیرعامل شرکت توسعه مسکن ایران از کارخانه بنیاد بتن

بازدید مهندس سعیدی کیاعضوشورای مرکزی بنیادمسکن وهیئت همراه ازکارخانه شماره۳بنیاد بتن آذرآبادگان

بازدیدمهندس سعیدی کیاعضوشورای مرکزی بنیادمسکن وبه اتفاق دکتر رحمتی معاون عمرانی استانداری استان،مهندس کرمی مدیرکل امور روستائی وشوراهای استانداری استان،مهندس سروری مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان،دکتر فولادی مدیرعامل بنیاد بتن آذرآبادگان ومهندس باقرفام مدیرعامل شرکت توسعه مسکن آذربایجان، ازکارخانه شماره۳بنیاد بتن وپروژه طالقانی وپالادیوم رشدیه توسعه مسکن آذربایجان)
بازدیدمهندس سعیدی کیاعضوشورای مرکزی بنیادمسکن وهیئت همراه ازکارخانه شماره۳بنیاد بتن وپروژه طالقانی وپالادیوم رشدیه توسعه مسکن آذربایجان)

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی، آقای مهندس سعیدی کیا، عضوشورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به همراه مهندس قلی نواز، مدیرعامل شرکت توسعه مسکن ایران، در ماموریتی یکروزه به استان آذربایجان شرقی عزیمت نمودند و به اتفاق دکتر رحمتی، معاون عمرانی استانداری استان، مهندس کرمی مدیرکل امور روستائی وشوراهای استانداری استان، مهندس سروری، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، دکتر فولادی مدیرعامل بنیاد بتن آذرآبادگان ومهندس باقرفام، مدیرعامل شرکت توسعه مسکن آذربایجان، طبق برنامه ریزی وهماهنگی های بعمل آمده، ازمحل کارخانه شماره ۳ بنیادبتن آذرآبادگان و از روند عملیات اجرایی واحداث پروژه طالقانی وپالادیوم رشدیه شرکت توسعه مسکن آذربایجان، بازدید نمودند.

گزارش تصویری از این بازدید: 
captcha refresh