دوشنبه 28 خرداد 1403
تاریخ : شنبه 12 شهريور 1401
کد 128

بازدید

بازدید آقای دکتر نیکزاد ریاست محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور ومهندس سروری مدیرکل محترم بنیاد مسکن استان ازکارخانه شماره یک بنیاد بتن آذرآبادگان

بازدید
گزارش تصویری مربوط به روز پنج شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۱:
بازدیدآقای دکتر نیکزادریاست محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور ومهندس سروری مدیرکل محترم بنیاد مسکن استان ازکارخانه شماره یک شرکت بنیاد بتن آذرآبادگان