چهارشنبه 22 مرداد 1399
تاریخ : چهارشنبه 8 مرداد 1399
کد 39

اعطای " نشان لیاقت، کارآفرینی و توسعه" به آقای مجید علیزاده

" نشان لیاقت، کارآفرینی و توسعه" توسط دکتر فولادی مدیر عامل بنیاد بتن شمالغرب به آقای مجید علیزاده اعطا شد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد بتن آذرآبادگان( منطقه شماغرب کشور)، "نشان لیاقت، کارآفرینی و توسعه" توسط دکتر علی فولادی مدیرعامل  بنیاد بتن شمالغرب کشور به " آقای مجید علیزاده" از همکاران شاغل در کارخانه شماره 2 تبریز به جهت اعمال خلاقیت و ابتکار در تولید خرپا، برخورد مناسب، مسئولیت پذیری و نظم در انجام وظایف محوله اعطا شد