چهارشنبه 8 بهمن 1399
تاریخ : يکشنبه 26 مرداد 1399
کد 45

بازدید مدیر تحقیق و توسعه بنیاد بتن ایران از کارخانه های بنیاد بتن آذرآبادگان

مهندس منصوری فر مدیر تحقیق و توسعه و برنامه ریزی بنیاد بتن ایران از کارخانه های بنیاد بتن آذرآبادگان (منطقه شمالغرب کشور) بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد بتن آذرآبادگان (منطقه شمالغرب کشور)، مهندس منصوری فر مدیر تحقیق و توسعه و برنامه ریزی بنیاد بتن ایران به همراه دکتر فولادی مدیرعامل بنیاد بتن آذرآبادگان طی 3 روز از کارخانه های این بنیاد در منطقه شمالغرب کشور بازدید کرد و از نزدیک با مدیران و پرسنل این کارخانه ها به گفتگو پرداخت.