دوشنبه 5 مهر 1400
تاریخ : سه شنبه 12 اسفند 1399
کد 61

برگزاری جلسه مدیرعامل بنیاد بتن شمالغرب با مدیران شرکت

جلسه دکتر فولادی مدیرعامل بنیاد بتن آذرآبادگان منطقه شمالغرب کشور با مدیران این شرکت برگزار شد.
جلسه دکتر علی فولادی مدیرعامل بنیاد بتن آذرآبادگان منطقه شمالغرب کشور با مدیران این شرکت برگزار شد و در این جلسه دکتر فولادی ضمن تبیین سیاست ها و برنامه های سال آتی شرکت خواستار تلاش و ممارست بیشتر مدیران با افزایش تولید جهت تحقق بودجه شرکت شد . در این جلسه دکتر فولادی به مدیران کارخانه ها و پرسنل آنها که بودجه سال مالی 1398 - 1399 را محقق کرده بودند نشان لیاقت، کارآفرینی و توسعه اعطا کرد.