جمعه 31 فروردين 1403
تاریخ : دوشنبه 11 مرداد 1400
کد 84

انتصاب معاون پشتیبانی بنیاد بتن آذرآبادگان (منطقه شمالغرب کشور)

در جلسه هییت مدیره بنیاد بتن آذرآبادگان(منطقه شمالغرب کشور) با حکم دکتر علی فولادی مدیرعامل محترم، آقای رامین قدیم خانی به عنوان معاون پشتیبانی این شرکت منصوب شد.
در جلسه هییت مدیره بنیاد بتن آذرآبادگان(منطقه شمالغرب کشور)  با حکم دکتر علی فولادی مدیرعامل محترم، آقای رامین قدیم خانی به عنوان معاون پشتیبانی این شرکت منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد بتن آذرآبادگان(منطقه شمالغرب کشور) دراین جلسه هییت مدیره، همچنین با پیشنهاد معاون محترم پشتیبانی و با تایید و حکم مدیرعامل محترم، آقای مسعود جلوندی به عنوان مدیر مالی و با پیشنهاد مدیر محترم بازرگانی و فروش و با تایید و حکم مدیرعامل محترم، آقای رشید سعیدی به عنوان مدیر فروش و بازاریابی منصوب شدند.