جمعه 31 فروردين 1403
تاریخ : يکشنبه 17 مرداد 1400
کد 87

کسب جایزه ملی تعالی (سه ستاره) توسط بنیاد بتن آذرآبادگان

بنیاد بتن آذرآبادگان (منطقه شمالغرب کشور) جایزه ملی تعالی (سه ستاره) را کسب کرد.
به میمنت و مبارکی بار دیگر برگ زرین دیگری در کتاب درخشان فعالیت بنیاد بتن آذرآبادگان (منطقه شمالغرب کشور) ورق خورد.
کسب جایزه ملی تعالی (سه ستاره) برای دومین سال متوالی توسط بنیاد بتن آذرآبادگان (منطقه شمالغرب کشور) را که در سایه تلاش و کوشش مدیران و همکاران ساعی در این شرکت رقم خورده است تبریک و تهنیت گفته و با عنایت به توفیقات پیشین کسب شده بدیهی است که بایستی با سعی و تلاش مضاعف در ادامه مسیر، بنیاد بتن آذرآبادگان و فعالیت های چشمگیر و ارزشمند آنرا بیش از پیش به منصه ظهور برسانیم.
 
علی فولادی صلوات
مدیر عامل بنیاد بتن آذرآبادگان
(منطقه شمالغرب کشور)