يکشنبه 31 تير 1403
تاریخ : چهارشنبه 27 مرداد 1400
کد 89

افتتاح سالن شماره ۲ کارخانه تولید قطعات بتنی اردبیل

سالن شماره ۲ کارخانه  تولید قطعات بتنی اردبیل با حضور دکتر فولادی مدیرعامل بنیاد بتن اذرآبادگان (منطقه شنالغرب کشور) به بهره برداری رسید.
سالن شماره ۲ کارخانه  تولید قطعات بتنی اردبیل با حضور دکتر فولادی مدیرعامل بنیاد بتن اذرآبادگان (منطقه شمالغرب کشور) به بهره برداری رسید.
دکتر فولادی در جریان افتتاح این سالن گفت :تولید محدودیت نمیشناسد و خدمت به مردم حد و مرز ندارد ، برای اینکه به شعار ما می توانیم شکل عملی داده باشیم باید تولید مستمر داشته باشیم تا خدمت بی منت و بی واسطه به آحاد مردم را بیش از پیش عملیاتی نماییم ، 
captcha refresh